آذربایجان

اشتراک :

کشور آذربایجان یکی از کشور هایی است که گروه صنایع شیشه گیلان در سال های اخیر تلاش هایی جهت ورود به بازار این کشور را نموده است 

در سال های گذشته تمام صادرات این مجموعه شامل شیشه های اتومبیل بوده است . اما در سال های اخیر با گسترش سبد محصول صادراتی به این کشور ، شرکت ایمن شیشه سپهر تبدیل به باکیفیت ترین تامین کننده شیشه های کابین دوش درخواستی این کشور شده است .