ایتالیا

اشتراک :

کشور ایتالیا پذیرای خطوط تولید شیشه فلوت کارخانه های نام آشنای گوناگون می باشد 

و از این رو برای صادارت بازار سخت و رقابتی را دارا می باشد 

صادارت شرکت ایمن شیشه سپهر از مجموعه گروه صنایع شیشه گیلان به این کشور شامل قرارداد انحصاری با شرکت Montalbano می باشد که از طریق نمایندگی ما مستقر در ایتالیا منعقد گردیده است 

طبق این قرارداد تامین شیشه های زمین ورزش پدل (Padel) که تماما شیشه های سوپر سایز نشکن سوراخ دار می باشد  با این شرکت بوده است .