ترکیه

اشتراک :

کشور ترکیه یکی از قدیمی ترین مشتریان خارجی گروه صنایع شیشه گیلان می باشد 

حضور در بازار این کشور دچار پیچیدگی های خاص خود می باشد زیرا این کشور یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیشه فلوت و همچنین شیشه های فرآوری شده میباشد. 

سبد محصولات صادر شده با این کشور شامل شیشه های اتومبیل می باشد که به طور مشترک برای برخی از خودرو سازان در ایران نیز تولید میشود .

همچنین در کنار این شیشه ها میتوان به شیشه های فرآوری شده غیر اتومبیلی اشاره کرد همانند شیشه های لمینیت ، نشکن (سکوریت) ، دوجداره ، که قسمتی از آن  شامل شیشه های کابین دوش حمام میباشد.