\\\\\\\\

ایران مال

اشتراک :

نام پروژه : ایران مال ( بازار بزرگ ایران )

موقعیت مکانی : تهران – انتهای بزرگراه همت ( غرب )

زمان اجرا : اکنون – 1397

توضیحات : ایمن شیشه سپهر نیز یکی از مجموعه هایی است که در ایران مال پروژه های اجرا شده و در حال اجرا دارد . شیشه های واحدهای تجاری و برخی قسمت های نما از مجموعه پروژه های انجام شده ایمن شیشه سپهر تا این لحظه می باشد .

مجموع شیشه ای که در این پروژه تا این لحظه استفاده شده است ، بالغ بر 10000 متر مربع می باشد .